Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group

In last 7 days

No Activity

Group Description

fridem-nytt er en liberalistisk nyhetsliste. Alle som ønsker det, er velkommen til å være med på listen. Den fokuserer på norske begivenheter, men formidler også informasjon om internasjonale begivenheter. Listen eies av FRIdemokratene og kun personer godkjent av dem, kan sende til listen. Dette for å sikre at info som sendes ut er relevant og at mengden mail reduseres til et minimum.

Group Information

 • 365
 • Libertarian
 • Jun 14, 1999
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages are not moderated.
 • Only moderators can post messages.

Message History