Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

1219JUNIORULTIMATE i København

Expand Messages
 • Jonatan Myrup
  Mar 14, 2005

   K�re Ultimatespillere i K�benhavn og omegn,

   Siden efter�ret 04 har en lille gruppe entusiaster prim�rt fra KFK og Flying Circus arbejdet p� at stable et juniorinitiativ p� benene. Vi har f�et bevilliget midler fra DIF, etableret kontakt med skolerne og idr�tsl�rerforeningen, designet discs og lavet et netbaseret undervisningsmateriale (
   www.skoleultimate.dk - stadig under udvikling). M�lgruppen er 8. klasser i K�benhavnsomr�det. M�let er at udbrede kendskab til sporten, samt at etablere et par juniorhold tilknyttet vores klubber med minimum en fast ugentlig tr�ning begyndende i sensommeren (evt. tidligere hvis muligheden byder sig). Dette vil vi g�re gennem undervisning af idr�tsl�rere, undervisningsforl�b over 2-3 uger(i idr�tstimerne) for 8. klasser og en skoleturnering i efter�ret 05. Her kommer du ind i billedet. Vi har brug for dig!

   Vi skal bruge s� mange frivillige instrukt�rer som muligt til at undervise p� skolerne. Du beh�ver ikke at at v�re superrutineret ultimate-spiller - det vigtigste er motivation. Hvis du siger ja tilbyder vi dig et kursus som finder sted:

   Fredag d.1. april

   Her vil du blive undervist i et basalt tr�ningsprogram, du kan anvende, n�r du kommer ud som instrukt�r og f� yderligere kendskab til juniorinitiativet. Det er vigtigt at understrege at man som frivillig instrukt�r ikke har forpligtet sig til andet end at modtage en e-mail eller en opringning en gang imellem n�r vi har brug for instrukt�rer. Alt i alt beh�ver tidsforbruget for den enkelte instrukt�r ikke at v�re mere end 1-3 for- eller eftermiddage. Indtil videre har 15-20 meldt sig som instrukt�rer, men vi vil gerne have flere. Er du interesseret s� skriv til Jonatan Myrup p�: jonatan_myrup@... .

   Hj�lp os ogs� med at udbrede budskabet til alle ultimatespillere i kbh. ved at tale om projektet til tr�ning og via interne mailinglister i klubberne. Er du forhindret i at bidrage som instrukt�r, men har alligevel lyst til at bidrage til projektet med andet arbejde eller ideer h�rer vi meget gerne fra dig. Vi savner at have et fast input i arbejdsgruppen fra Spinners og Ragnarok!

   Vi h�ber at projektet kan tjene til inspiration for andre klubber rundt omkring i landet. Webstedet ligger der og kan benyttes af alle fremover, s� det arbejde der er gjort kan man i hvert fald tr�kke p� fremover. Hvis nogle skulle v�re interesserede i at f� nogle ekstra skolediscs med i vores bestilling (de bliver billige og med nogle enkle ultimateregler trykt p� forsiden) m� de gerne henvende sig til Helle Kj�rsg�rd: hellek@... snarest muligt.


   Kort sagt, v�r med til at skabe fremtiden for ultimate i Danmark!

   mvh. JuniorUltimate udvalget i K�benhavn,

   Kristian Kjeldsen Hansen
   Jonatan Myrup
   Helle Kj�rsg�rd
   Jonas Honor�
   Katherine Poneta
   Steffen Lauritzen

    

  • Show all 2 messages in this topic