Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

686DFSU ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Expand Messages
 • Rasmus Juhl Pedersen
  Jan 31, 2002
   Vedr. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DFSU

   DFSU vil lige minde klubkontaktpersoner, som deltager i Furious Five om
   det tidligere annoncerede ekstraordinære repræsentantskabsmøde, som
   finder sted i Odense, Marienlystcentret d. 9. februar kl. 18.00.

   Dagsordenen for mødet:

   1. Valg af dirigent og referent
   2. Dispensation for vedtægtsregel om afholdelse af ordinært
   repræsentantskabsmøde ml. 1. februar og 15. marts samt fastlæggelse af
   ny dato for det ordinære repræsentantskabsmøde til den 6. april 2002.
   3. Eventuelt

   Det vil være et hurtigt overstået møde, og bestyrelsen forventer, at
   mødet kan overståes på 10 min. Repræsentantskabsmødet er
   beslutningsdygtigt ved stemmeflerhed.

   Venlig hilsen

   DFSU