Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

741Re: Tilmelding til frisbee_dk

Expand Messages
 • Erik Hammer
  Mar 12, 2002
   Hej Jonas,

   Når vi nu er i gang med diskussionen her, kan vi lige så godt fortsætte.

   Der er ingen tvivl om, at den gamle eGroups løsning var bedre end nu efter
   Yahoo har overtaget det hele, og dels gjort tilmeldingsprocedurerne
   besværligere og dels opdelt kataloget over nyhedsgrupper, så det er
   vanskeligere at søge i.

   Min mail fra i morges havde alene til hensigt at beskrive, hvordan
   tilmelding rent faktisk kan ske - ikke at beskrive dette som den bedste
   løsning på længere sigt.

   Jeg er således absolut ikke afvisende overfor at flytte det hele til
   groupcare, som allerede anvendes af flere klubber (nogle af dem dog skjult)
   og herudover har groupcare nogle andre muligheder, som vi måske kan benytte
   os af.

   Afgørelsen må dog ligge hos DFSU's bestyrelse, der kan afveje fordele og
   ulemper ved de to nævnte og andre mulige fremtidige løsninger, samt en plan
   for migrering (dvs. overførsel af nuværende medlemmer og artikelarkiv) og
   sammenhæng til andre initiativer.

   Lad os stoppe denne diskussion for nu. Så snart der er gjort de fornødne
   overvejelser (og det er snart) vil der blive udsendt en besked om hvordan vi
   kommer videre.

   Erik
  • Show all 3 messages in this topic