Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

927SV: [frisbee_dk] Hjælp til Danmarks 5. klasser?

Expand Messages
 • Erik Hammer
  Sep 17, 2002
   Hej Lars
    
   Det første man kommer i tanke om er "speed-flow", der jo minder lidt om den beskrivelse læreren selv giver.
    
   To spillere skal stå overfor hinanden (ca. 10 meter imellem) og kaste en frisbee frem og tilbage. Gribninger med to hænder giver 1 point, med en hånd giver 2 point og trick gribninger (bag ryggen eller mellem benene el. lign.) giver 3 point. Det gælder i sagens natur om at nå så mange afleveringer som muligt på et eller to minutter med så høj sværhedsgrad som muligt. Alle kan jo være med, så men regner klassens gennemsnit ud - eller hvordan det nu skal fungere.
    
   Man kan forestille sig andre øvelser, men tingene bliver hurtigt komplicerede.
    
   En mulighed kunne være holdlængdekast, hvor alle også skal kaste. For at gøre opmålingen enkel kan man vælge at måle fra hvor frisbeen stopper (fremfor hvor den lander) - men måske ligner denne øvelse for meget den spydkastøvelse, som skal erstattes.
    
   En tredie øvelse kunne gå på at stille klassen op i en eller flere rundkredse med 7-8 meter mellem hver elev, hvorefter de skal kaste discen fra elev til elev. Antallet af kast i træk der gribes tælles. Der kan eventuelt gives tre forsøg, hvoraf det bedste tæller.
    
   Flere ideer kan naturligvis udtænkes af folk, der er mere kreative end mig ...
    
    
   Erik
    
   -----Oprindelig meddelelse-----
   Fra: Formanden, Odense DiscFlyers [mailto:formanden@...]
   Sendt: 17. september 2002 15:16
   Til: Frisbee_DK
   Cc: lj@...
   Emne: [frisbee_dk] Hjælp til Danmarks 5. klasser?

   Hej alle sammen,
    
   Jeg er blevet kontaktet af en skolelærer her på Fyn, som er tovholder på et landsdækkende idrætsprojekt for folkeskolens 5. klasser. Det er et projekt arrangeret af Dansk Skole Idræt som hedder "Fit for Fight", og i korte træk går det ud på at skoleklasser landet over kæmper mod andre klasser om at blive den sundeste, mest kreative og kloge klasse!
    
   Hvad vil jeg frem til? I alt skal de bruge fire idrætsøvelser, hvoraf de gerne så frisbees integreret i én af dem, og det er her I kommer ind i billedet... med alle jeres gode idéer.
    
   Lise Jeppesen, som skolelæreren hedder, har sendt mig nedenstående oplæg til opgaven, som forklarer lidt nærmere om hvad de er ude efter. Men skynd jer, de vil gerne være færdig med planlægningen i løbet af denne uge!
    
   Mvh. Lars - Odense DiscFlyers.
    
   ---
    
   "Hej Lars

   Jeg skal finde på en god frisbee øvelse til skoleklasser. - Jeg vil høre om I kan komme med nogle gode ideer fra Odense Discflyers? Det skal være en øvelse, hvor en hel klasse deltager, hvor man kaster og griber frisbee´en og scorer point, evt. noget man udfører på tid. - Det
   skal være en øvelse, der ikke kræver en modstander = 2 hold. Aktiviteten skal kunne udføres på en alm. skoles sportsplads, og kun kræve 1-2 frisbees og evt. kegler.

   Øvelsen skal bruges til fit for fight for 5. og 6. klasse, en landsdækkende konkurrence for klasser, indeholdende 4 idræts-aktiviteter. Vi havde sidste år: spydkast, basket lay-up, rulleskøjte stafet og sjipning i buetov. Næste år vil vi erstatte spydkast med en disciplin med frisbee.
   Vi opererer selv med en ide om en øvelse, hvor klassen deler sig i to, og stiller sig i hver sin ende af en bane (kasteområde), de skal så på tid kaste frisbee´en frem og tilbage og gribe hver gang. Det gælder så om at få flest kast på x antal minutter. - Der skal være en bonus for at alle i klassen griber, så der ikke er en pointe i at de to bedste "disc-handlere" står og kaster til hinanden. Hvis man kunne putte en fed finesse eller regl på denne meget simple slags frisbee stafet-leg, ville det være fint. Det skal være en øvelse med udfordring og let at organisere, så der kan øves i frikvartererne. Reglerne skal ikke være for kringlede, så ideen med legen misforståes, når den skrives ned.
    
   Ja, det var vist hvor vi var nået til. Det ville være fedt, hvis I kunne hjælpe os videre.
    
   Venlig hilsen,

   Lise Jeppesen
   Dansk Skole Idræt
   E-mail: lj@..."
    
    


   Din brug af Yahoo! Grupper er underlagt Yahoo! Servicebetingelser.
  • Show all 2 messages in this topic