Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Sidste nyt om DM

Expand Messages
 • oskjaer
  Hej alle Nu er vi ved at være klar til at ta imod jer alle i Nørresundby, så for at I nu også kan finde herop følger her en kørselsvejledning samt lidt
  Message 1 of 2 , Feb 28, 2002
   Hej alle
    
   Nu er vi ved at være klar til at ta' imod jer alle i Nørresundby, så for at I nu også kan finde herop følger her en kørselsvejledning samt lidt praktiske oplysninger:
    
   Med bil: drej af ved afkørsel 21 mod Lindholm/lufthavnen, kør op til toppen af bakken og drej til højre ved Shell-tanken, kør forbi skolen og drej ind mellem skolen og hallen.
   Med tog: ta' bus 6 fra banegården og stå af ved Løvvangshallen.
   Metaxa: ta' selv drikkevarer med.
    
   Der er en ændring af spillested lørdag, idét vi skal være i hallen på Byplanvejens Skole i stedet for på Katedralskolen. Denne hal er væsentlig bedre at spille i, da der er lige vægge og god udenomsplads. Den ligger dog lidt mere "afsides", nemlig på Gugvej i den sydlige del af Aalborg ikke langt fra motorvejsafkørslen (nr. 27) til Aalborg C.
    
   I alle tre haller gælder det, at der ikke er noget salg, så vi anbefaler, at man gør sine indkøb i Løvvangscentret ved siden af skolen, hvor man bl.a. finder et stort supermarked med delikatesseafdeling, en bager, en kiosk, et værtshus og en pizzarestaurant.
    
   Holdgebyret er endnu ikke fastsat - det afhænger af, hvad vores indkøb af afmærkningstape og førstehjælpsudstyr m.m. løber op i - men det bliver nok omkring kr. 100,- pr. hold.
    
   Mødet i ultimateudvalget finder sted i Lindholm Badmintonklubs lokaler i Løvvangshallen - og jeg skal nok prøve at være der! Hvis ikke, så ring til mig på tlf. 2065 3517!
    
   Vi glæder os meget til at se jer.
    
   På dinosaurernes vegne
    
   René Oskjær
  • Louise Dyring Nielsen
   Er der noget nyt om busser til og fra hallerne? VH Louise (kfk) ... _________________________________________________________________ MSN Photos is the easiest
   Message 2 of 2 , Feb 28, 2002
    Er der noget nyt om busser til og fra hallerne? VH Louise (kfk)


    >From: "oskjaer" <oskjaer@...>
    >Reply-To: frisbee_dk@...
    >To: <frisbee_dk@...>
    >Subject: [frisbee_dk] Sidste nyt om DM
    >Date: Thu, 28 Feb 2002 22:26:54 +0100
    >
    >Hej alle
    >
    >Nu er vi ved at v�re klar til at ta' imod jer alle i N�rresundby, s� for at
    >I nu ogs� kan finde herop f�lger her en k�rselsvejledning samt lidt
    >praktiske oplysninger:
    >
    >Med bil: drej af ved afk�rsel 21 mod Lindholm/lufthavnen, k�r op til toppen
    >af bakken og drej til h�jre ved Shell-tanken, k�r forbi skolen og drej ind
    >mellem skolen og hallen.
    >Med tog: ta' bus 6 fra baneg�rden og st� af ved L�vvangshallen.
    >Metaxa: ta' selv drikkevarer med.
    >
    >Der er en �ndring af spillested l�rdag, id�t vi skal v�re i hallen p�
    >Byplanvejens Skole i stedet for p� Katedralskolen. Denne hal er v�sentlig
    >bedre at spille i, da der er lige v�gge og god udenomsplads. Den ligger dog
    >lidt mere "afsides", nemlig p� Gugvej i den sydlige del af Aalborg ikke
    >langt fra motorvejsafk�rslen (nr. 27) til Aalborg C.
    >
    >I alle tre haller g�lder det, at der ikke er noget salg, s� vi anbefaler,
    >at man g�r sine indk�b i L�vvangscentret ved siden af skolen, hvor man
    >bl.a. finder et stort supermarked med delikatesseafdeling, en bager, en
    >kiosk, et v�rtshus og en pizzarestaurant.
    >
    >Holdgebyret er endnu ikke fastsat - det afh�nger af, hvad vores indk�b af
    >afm�rkningstape og f�rstehj�lpsudstyr m.m. l�ber op i - men det bliver nok
    >omkring kr. 100,- pr. hold.
    >
    >M�det i ultimateudvalget finder sted i Lindholm Badmintonklubs lokaler i
    >L�vvangshallen - og jeg skal nok pr�ve at v�re der! Hvis ikke, s� ring til
    >mig p� tlf. 2065 3517!
    >
    >Vi gl�der os meget til at se jer.
    >
    >P� dinosaurernes vegne
    >
    >Ren� Oskj�r


    _________________________________________________________________
    MSN Photos is the easiest way to share and print your photos:
    http://photos.msn.com/support/worldwide.aspx
   Your message has been successfully submitted and will be delivered to recipients shortly.