Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Debatoplæg

Expand Messages
 • Erik L. Petersen
  I forlængelse af mit indlæg sidste mandag om de manglende DM-resultater vil jeg hermed følge op med et forslag til hvordan vi kan organisere diverse
  Message 1 of 1 , Mar 11, 2002
   I forlængelse af mit indlæg sidste mandag om de manglende DM-resultater vil jeg hermed følge op med et forslag til hvordan vi kan organisere diverse hjemmesider og portaler, så informationsstrømmen kan flyde lidt hurtigere uden at belaste så mange.

   Indledningsvist vil jeg takke for de mange indlæg, der fulgte i kølvandet, både her på frisbee_dk og i min private mailbox. De vidner i hvert fald om, at der er behov for en diskussion af tingenes tilstand. Jeg er blevet opfordret til at tage emnet op på DFSUs repræsentantskabsmøde i starten af april, men da de fleste klubber sjældent sender mere end højst et par mand til mødet, ser jeg ingen grund til ikke at starte debatten i et bredere forum allerede nu.

   Først vil jeg dog lige udrydde en opstået misforståelse, der startede en helt anden debat: Jeg mener IKKE at mediernes manglende bevågenhed skyldes den sløve opdatering på hjemmesiderne. Mit første indlægs indledende bemærkning var kun ment som sjov. For at den landsdækkende sportspresse skal opdage de forskellige former for disc-sport, skal kontakten - efter min mening - i første omgang skabes mellem klubberne og de lokale medier, men det alt afgørende for mere medieopmærksomhed er - som René også skriver - i høj grad at klubberne bliver større og flere, så vi kan blive optaget i DIF.

   Erfaringen taler for, at vi nok må se i øjnene, at vi aldrig nogensinde bliver optaget i DIF, men derfor er der bestemt ikke noget galt i, at vi prøver at få sporten til at vokse. For at få flere spillere må vi naturligvis lave flere målrettede arrangementer, men vi har så sandelig også behov for en bedre indbyrdes kommunikation, hvortil internettet er det suverænt bedste redskab, vi nogensinde har haft.

   Som jeg umiddelbart ser det, har Frisbee.dk glimrende muligheder for at kunne udvikle sig til en fælles nyhedsportal for landets frisbeespillere, og det undrer mig lidt at der ikke bliver bakket bedre op om den. Tilsyneladende har klubberne været mere interesserede i at have deres egne hjemmesider, men man skal ikke kigge meget på de forskellige sider for at konstatere, at det går særdeles trægt med opdateringerne. Sandsynligvis fordi en enkelt person står alene med arbejdet i de enkelte klubber.

   Flittige brugere af informationssøgning på nettet ved hvor irriterende ikke-opdaterede hjemmesider er; man går højst ind på dem to gange uden at finde de ønskede informationer, før man holder helt op med at klikke ind på dem. Mange af de danske klubber har efterhånden fået lavet flotte discs med logo og webadresse trykt på, men det hjælper jo ikke noget, at sælge discs til mulige nye medlemmer, hvis de lokkes til at klikke ind på en udynamisk hjemmeside med (groft sagt) sidste sæsons træningstider og et telefonummer på ham, der solgte discen.

   En anden konstatering er, at klubberne vinkler nyhedshistorierne med lokale øjne. Det er helt naturligt, selvfølgeligt og forståeligt, men hvor finder den interesserede discspiller så den objektive reportage, hvor man kan læse om andet end finalen og lokalklubbens egne præstationer? Svaret er på Frisbee.dk eller hos DFSU. Men hvorfor egentlig to steder? Hvorfor ikke ét fast sted, hvor man altid kan hente de friske nyheder?

   Mit annoncerede forslag går derfor ud på følgende:

   1) Frisbee.dk skal være den objektive nyheds- og resultatformidling for alle discspillere i Danmark. Som Kirsten også er inde på i sit indlæg bør en klub, der arrangerer en turnering, blandt sine lokale officials vælge en person, som har til opgave at lægge alle resultaterne ind på Frisbee.dk umiddelbart efter turneringens afslutning (ved DM, Kong Volmer og andre to- eller flerdages-arrangementer: efter hver spilledag). Som det vist også er planen, skal alle klubber tilknytte en eller flere "lokalredaktører", hvis indlæg højst skal korrekturlæses af en overordnet central webredaktør.

   2) DFSUs hjemmeside skal som udgangspunkt kun indeholde oplysninger relateret til organisationen (historie, regler, vedtægter, referater fra repræsentantskabsmøder, osv.) Det betyder, at den ikke skal opdateres særligt tit, men modsat også, at opdateringer skal komme prompte vedr. f.eks. regelændringer.

   3) Klubbernes hjemmesider skal som udgangspunkt være mere målrettede og kun indeholde lokalrelevante oplysninger (træningstider, kontingenter, planlagte turneringsdeltagelser, mødereferater, osv.) Dertil bør spillerne så - som hos KFK - have mulighed for selv at kunne komme med klubrelaterede spørgsmål, beskeder og kommentarer, som udover at stå på selve siden også bliver sendt ud via mail - præcis som her på frisbee_dk (der naturligvis skal fortsætte som hidtil). Har klubben ambitioner om fortsat at bringe lokalnyheder, kan det ordnes på samme måde, som på Frisbee.dk, med at hvert hold/klub vælger en person, som får ansvaret for hurtigst muligt at skrive det lokalt vinklede nyhedsreferat. Optimalt vil det så være hvis dette referat efterfølges af et link til det generelle referat på Frisbee.dk, så specielt interesserede kan læse videre her.

   4) Både Frisbee.dk, DFSU og klubbernes sider skal indeholde altid opdaterede links på alle de øvrige i netværket, så også nye potentielle spillere let kan komme omkring i deres informationssøgning.

   5 - og vigtigst!) Alle aktive skribenter skal - via et password - kunne lægge sine skriverier ud på de enkelte sider, så man undgår det flaskehalsproblem, der tilsyneladende er hovedproblemet mange steder i øjeblikket.

   Iøvrigt bør klubberne lave deres hjemmesider, så de målrettede internetsurfere kan få de allervigtigste informationer uden først at skulle klikke sig gennem to-tre undersider - de fleste netbrugere er f.eks. fuldstændig ligeglade med indholdstomme forsider med logoer og smart grafik - men det er en helt anden side af historien, som de enkelte klubbers webredaktioner kan tage op internt ved en senere lejlighed. Nu skal vi nemlig først have styr på den overordnede struktur...

   Med ønsket om en god, kontruktiv debat,

   Erik L. P. (Flying Circus)
  Your message has been successfully submitted and will be delivered to recipients shortly.