Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Hoppas att detta kan vara ett forum för oss föräldrar,

drabbade ,anhöriga,med flera,

som på något vis kommit i kontakt med hydrocefalus
shuntar m.m.

för att få och ge råd och stöd när så behövs.


Ett av sidans mål kommer att bli att samla upp information samt att sprida den vidare.


Vår son Tim föddes 1992 med Congenital Hydrocephalus och fick shunt 2:a levnadsdygnet.
Född även med esofagusatresi,dvs matstrupen saknade förbindelse med magsäcken.
Vad är egentligen Hydrocefalus och vilka "drabbas" ?

Hydrocephalus kommer från grekiskan och betyder;

hydro=vatten cephalus=skalle.

I hjärnans hålumssystem bildas likvor

(vätska som "skyddar" hjärnan)

som bör upptas av kroppen,och när det av någon anledningen blir störningar i detta, uppstår hydrocefalus.Hydrocefalus drabbar cirka ett barn av 1000 levande födda.

Cirka en tredjedel av barnen har samtidigt ryggmärgsbråck.

Hjärnblödning hos för tidigt födda barn,

missbildningar och intrauterina infektioner hos fullgångna barn samt tumörer,
infektioner

och trauma hos äldre barn,

är de vanligaste orsaksgrupperna

Behandlingen utgörs i de flesta fall av

en ventil med shuntslang som löper från

hjärnans ventrikelsystem till bukhålan.

Vid isolerad hydrocefalus är prognosen

god,men avgörs i första hand av i vilken

mån den skada som orsakat hydrocefalus

även skadat hjärnvävnaden.
När du väl blivit medlem
är vi väldigt glada för din presentation till övriga medlemmar via mailinglistan

Hemsida :
www.hydrocefalus.com


Välkommen !


Group Information

 • 174
 • Other
 • Mar 9, 2000
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are not permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History