Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Diskusjonsgruppen er åpen for alle som ønsker å diskutere spørsmål knyttet til biologisk medisin, men er likevel ikke en "legespalte" hvor pasienter kan stille spørsmål og få personlige råd. Diskusjonsgruppen er nordisk. Innlegg skrives på norsk, svensk eller dansk.Vi ønsker å ha en lav terskel for å ytre seg på listen, men kommersiell produktreklame er uønsket.Ved påmelding vil det være hyggelig om du sender en kort presentasjon av deg selv til e-post-gruppen.Biologisk medisin er en samlebetegnelse på en rekke naturlige behandlingsformer som styrker kroppens selvhelbredende funksjoner. Vanlige behandlingsmetoder innen biologisk medisin er faste, ulike former for vegetarisk kosthold, vitamin- og mineralterapi, naturmidler og naturlegemidler, fysikalsk terapi som akupunktur, refleksologi (som fotsoneterapi), hydroterapi og massasje, fysisk aktivitet, samt avspenningsteknikker og psykoterapi.


_____________Diskusjonsgruppen er opprettet av:
Geir Björklund's Facebook profile

Group Information

Group Settings

  • This is a public group.
  • Attachments are not permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership does not require approval.
  • Messages from new members require approval.
  • All members can post messages.

Message History