Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
, added in the last 7 days

Group Description

Vår grupp är till alla med frågor inför/efter en höftoperation. Tyngden är på ytersättningsmetoden och saker som smärtor, kostnader, protes skillnader, terapi, läkarval, sjukhus m.m. Se gärna: www.resurfacingscan.be
För deltagning ska en riktig presentation skickas till gruppen inom 48 timmar efter anmälan, det korta meddelandet vid anmälan räcker inte! På så satt kan vi bistå där det önskas och veta vilka våra deltagare är. Vi använder svenska men det går också med engelska!
Det finns en unik chans att få en kostnadsfri bedömning genom e-post från några hjälpsamma specialiserade ortopeder, den möjligheten tas upp med moderatorn.
Nya deltagare får några filer med info som förhoppningsvis är till hjälp: kolla första meddelandets bilagor!
Kontrollera inställningarna av ditt e-postprogram och firewall, så att vår Yahoo adress inte blockeras.

We are a support group for everyone with questions before or after a hip operation. The weight is on Hip Resurfacing (with the resurfacing implant) and related matters, like pains, costs, prosthesis differences, therapy, choice of doctors and hospitals etc. Please see: www.resurfacingscan.be
For a permanent place you will have to send a proper presentation to the group within 48 hours after joining. This gives the tools to assist you better where wanted, it also gives us a rough indication of who our members are. We mostly use Swedish, but English is also ok!
The unique opportunity to receive a free of charge consultation by email from some very helpful specialized surgeons can be taken up with the moderator.
New members receive some files with info that can be of help.
Check your e-mail / firewall settings so that our Yahoo address isn't blocked.

Please contact me with problems: ron-eefje@tele2.se

Ron van Mierlo, moderator

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History