Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Velkommen til Sai Baba DK -

Sai Babas lære
Enhedsprincippet – og de menneskelige værdier

For den alvorligt søgende vil der ikke være noget egentligt nyt i Sai Babas lære. Sandhed er altid sandhed. Læren bygger på følgende principper:

* Der er kun een race – Menneskeheden
* Der er kun een religion – Kærlighedens religion
* Der er kun eet sprog – Hjertets sprog
* Der er kun een Gud – og han er allestedsnærværende

Sai Baba siger, at hans opgave er at bringe menneskeheden tilbage til et liv i overensstemmelse med de universelle og evigt gyldige værdier, som vi efterhånden har fjernet os langt væk fra. Det drejer sig for den enkelte om at leve i overensstemmelse med de fem menneskelige værdier:

* Sandhed
* Rigtig Handling baseret på sandhed og kærlighed
* Indre fred
* Uselvisk kærlighed
* Ikke Vold i tanke, ord og handling

Kærligheden er nøglen til den rigtige forståelse af disse fem universelle værdier.
Kærligheden – den fælles kerne

Sai Baba understreger, han ikke er kommet for at indstifte nogen ny religion eller for at samle tilhængere til en bestemte religioner, sekter eller doktriner. Han er kommet for at sprede læren om kærlighedens vej som den eneste, der kan forene og forpligte menneskeheden i et universelt broderskab – og dermed forhindre en altomfattende katastrofe.

Group Information

 • 39
 • Denmark
 • May 8, 2005
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages require approval.
 • All members can post messages.

Message History