Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Ang pangkat na ito ay binubuo ng mga mag-aral ng AMA Education system at mga guro sa Filipino 1 (Sining ng Komunikasyon). Ginawa upang maging kasangkapan sa mas malawak na pagpapalitan ng mga ideya at kuro kuro.

Group Information

Group Settings

  • This is a public group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership does not require approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History